КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №6

Відгуки

Це є двигуном для подальшого розвитку в галузі розроблення інноваційних технологій...
Огороднік Ірина Владиславівна
Генеральний директор ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ»

Винагорода Національного рейтингу є дуже важливою для нашого колективу. Це є двигуном для подальшого розвитку  в галузі розроблення інноваційних технологій та створення конкурентоспроможної продукції для освоєння нових ринків.

Ми дуже вдячні Національному рейтингу за оцінку нашої роботи, яка допомогла ще більше згуртувати колектив для розвитку та руху вперед.

Sensar стає ще кращим
Бартуль Олена
директор компанії-забудовника Sensar, керівник відділу продажу.

Предлагая рынку бойлеры KlimaHitze от европейского производителя с 10-летней гарантией и полным сервисным обслуживанием, мы были уверены только в продукте и своей команде. Высокая оценка Национального рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» - серьёзный показатель надежности и потенциала развития компании для наших деловых партнеров.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №6

 

Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр № 6" Одеської міської ради надає вторинну, спеціалізовану, консультативно-діагностичну медичну допомогу населенню м. Одеси. Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторних умовах, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримки громадського здоров’я.

 

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є:

 

Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторних умовах.
Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
Надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь.
Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
Запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги.
Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.
Проведення профілактичних оглядів.
Забезпечення населення своєчасною та якісною медичною допомогою відповідно до затверджених МОЗ України клінічних протоколів.
Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.
Прийняття участі у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством.
Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, у тому числі хірургії «одного дня».
Забезпечення лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.
Проведення медичних втручань за інформованою згодою пацієнта або його законного представника.
Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.
Надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.
Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
Взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.
Впровадження сучасних інформаційних технологій.
Впровадження та вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги.
Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.
Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
Реабілітація хворих з різноманітними захворюваннями.

https://kdc6.med.ukraina.org.ua/pro-nas

 

×