Отзывы

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ, НЕ СМОТРЯ НА СИТУАЦИЮ В МИРЕ
Довгальська Ганна
Голова Правління АТ «Юнекс Банк»

Благодарны, что наша работа стала отмеченной «Звездой качества». Значит наши амбициозные планы уже работают. Мы не стоим на месте, не смотря на ситуацию в мире: за этот год не только подтвердили свою стабильность в работе с бизнесами, но и набрали обороты в развитии розничных услуг. Стремимся к большему.

Поэтический отзыв
Токарев Валерий Филиппович
Генеральний директор Частной школи художественно-естетичного профиля "Костанди"

Во время сложных потрясений Национальный рейтинг жив! Мы ж очень рады, вне сомнений, Благодарить ваш коллектив!

За то, что в элегантном стиле С крутым дизайном у наград Вы нашу школу наградили «Звездою качества» - виват!

Дипломы с уникальным вкусом, С особым цветовым теплом В эстетике с огромным плюсом Нас удивили поделом!

Вы помогли нам ненароком, Наградами нас оценив, Сказав таким рекламным блоком… Который без альтернатив! Являясь школой элитарной Под впечатленьем от наград Добавим мы элементарно Ещё «Гран-при» в победный ряд!

Спасибо Вам за все награды, За стимул, действенность программ Участвовать в них будем рады, И за восторг спасибо вам!!!

P.S. И мы желаем вам умело Успехи яркие ценить И, чтоб святое ваше дело Бог с Ангелом могли хранить!

С уважением, Валерий Токарев

Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування

Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської районної ради Запорізької області працює як багатопрофільний стаціонарний медичний заклад для забезпечення діагностики, догляду та лікування широкого кола невідкладних станів у стаціонарних та амбулаторних умовах у цілодобовому режимі. Предметом діяльності є надання цілодобової своєчасної кваліфікованої та доступної вторинної медичної допомоги населенню. В лікарні здійснюється медична допомога за 34 спеціальностями.

З 01.04.2020 КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО уклало договір з національною службою здоров’я України на 9 пакетів медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій за наступними напрямками:

-«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;

-«Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;

-«Медична допомога при пологах»;

-«Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу»;

-«Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

-«Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

-«Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

-«Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини»;

-«Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку та в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації, профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

В КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО працює молодий згуртований колектив перспективних кваліфікованих лікарів, який має досвід для надання якісної своєчасної кваліфікованої медичної допомоги як мешканцям нашого району, та сусідніх районів. Для розширення спектру послуг лікарі отримали спеціалізації для надання медичної допомоги дитячому населенню за наступними дитячими спеціальностями: дитячий ортопед-травматолог, дитячий отоларинголог, дитячий та підлітковий гінеколог, дитячий стоматолог та дитячий офтальмолог.Пріоритетними напрямками діяльності КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО є:

– впровадження нових сучасних технологій;

– надання невідкладної та планової медичної допомоги;

– надання медичної допомоги дітям;

– надання медичної допомоги жінкам при вагітності та пологах;

– виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;

– надання медичної допомоги пільговим категоріям населення;

– удосконалення системи профілактичних медичних оглядів, впровадження програм масового скринінгу населення;

– інтенсифікація розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги (денні стаціонари);

– раціональне використання ліжкового фонду;

– подальше оснащення лікувально-діагностичним обладнанням;

– удосконалення кадрової політики;

– інформатизація медичної галузі;

– забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики.

У КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО надання спеціалізованої медичної допомоги загального рівня у стаціонарних та амбулаторних умовах здійснюється за напрямами:

 • терапія;

 • педіатрія;

 • інфекційні хвороби для дорослих та дітей;

 • хірургія;

 • травматологія, дитяча травматологія;

 • урологія;

 • акушерство;

 • гінекологія, дитяча гінекологія;

 • анестезіологія;

 • стоматологія, дитяча стоматологія;

 • офтальмологія, дитяча офтальмологія;

 • оториноларингологія, дитяча оториноларингологія;

 • онкологія;

 • кардіологія;

 • дерматологія;

 • неврологія;

 • психіатрія;

 • ендокринологія;

 • фтизіатрія;

 • наркологія;

 • трансфузіологія;

 • ендоскопія;

 • променева діагностика;

 • ультразвукова діагностика;

 • функціональна діагностика;

 • лабораторна діагностика.

Потужність КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО  складає: поліклінічне відділення на 579 відвідувань в зміну та 160 ліжок стаціонарних відділень, з них терапевтичних – 35, хірургічних – 25, травматологічних – 10, урологічних – 10, акушерських – 20, гінекологічних – 20, неврологічних – 20, педіатричних – 10, інфекційних – 20 (10 – для дорослих, 10 – для дітей), відділення анестезіології і інтенсивної терапії – 7 ліжок та відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги.

Основним функціональним призначенням КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО є прийняття пацієнтів, головною клінічною метою щодо яких є здійснення таких дій:

 • ведення пологів (допомога у пологах);

 • лікування хвороби/травми;

 • проведення хірургічного втручання;

 • полегшення проявів хвороби або травми;

 • зменшення ступеню важкості захворювання або травми;

 • запобігання загостренню та/або ускладненню хвороби та/або травми, які поставили чи можуть поставити під загрозу життя чи нормальні функції організму пацієнта;

 • виконання діагностичних або терапевтичних процедур, які не можуть бути виконані за межами лікарні;

 • паліативна допомога.

КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОРР ЗО забезпечує:

 1. Надання вторинної спеціалізованої та госпітального етапу екстреної медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару.

 2. Стабілізацію стану пацієнтів, завершення надання медичної допомоги яким потребує діагностика та лікування у лікарнях вищого рівня, для подальшого транспортування таких пацієнтів до закладів охорони здоров’я більш високого рівня;

 3. Надання консультативної та діагностичної спеціалізованої медичної допомоги;

 4. Координація своєї діяльності з надання медичної допомоги з іншими закладами охорони здоров’я на території госпітального округу;

 5. Переадресація та перевезення пацієнтів до закладів вищого рівня спеціалізації відповідно до клінічних маршрутів пацієнта.

×